Beranda > puisi, Uncategorized > PUJANGGA

PUJANGGA

Wong guna iku wong kang nggilut ing babagan kagunan. Dene kagunan mono wohing pakartine manungsa kang bisa ndudut rasa kaendahan. Tembunge liya kagunan iku kesenian. Dene wong guna iku uga diarani seniman. yaiku wong kang bisa agawe pakarti kang endah lan agawe para kang ngaraake katuntun ing rasa endah.
Wong guna (seniman/penyair) ing babagan basa, utawa inng babagan sastra, diarani pujangga.

Dhek jaman kuna, pujangga mono golonganing pandhita kang dadi paran-paraning ratu. yaiku kang tansah dipundhuti wawasan bab kang wigati, babagan kaprajan lan agama.
dhek jaman jumenenge Ingkang Sinuwun Paku Buwana II, pujangga mono ewoning abdi dalem kraton. Ayahane mligi nganggit-anggit, marsudi kawruh lan gawe sara-silahing ratu. Pujangga dalem kang misuwur yaiku Raden Ngabehi Ranggawarsita.
Ing kalangan kejawen, pujangga iku kagungan kalimpatan 8 prakara. Yaiku:

1. parameng sastra utawa awisastra, tegese: pinunjul ing babagan kasusatran.
2. Parameng Kawi, tegese pinunjul ing kawi. Kawi tegese tembung kang kuna-kuna kang kamot ing buku kuna.
3. Mardi basa utawa awibasa, tegese sregep nggegulang basa.
4. Mardawa lagu, tegese ahli tembang lan gendhing.
5. Nawung krida, tegese alus pangrasane, bisa tanggap ing rasa lan krenteging liyan kang durung kawetu.
6. Sambegana, tegese duwe sipat lan tindak utama.
7. Awicarita, tegese pinter mangun carita kang becik.
8. Mandraguna, tegese wasis lan mumpuni.

Wondene para pujangga kang kagungan kalimpadan wolung prakara iku, yaiku: Sinuwun Paku Buwana III, Sinuwun Paku Buwana IV, R.Ng. Yasadipura I, R.Ng. Yasadipura II, R.Ng. Ranggawarsita, lan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangku Nagara IV.

ING JAMAN SAIKI, WATON WASIS NGANGGIT-ANGGIT, LAN ANGGITANE DIAREPI ING BEBRAYAN, WIS DIARANI PUJANGGA. sak ora-orane, dheweke dhewe ngarani wus dadi PUJANGGA.
Duh Gusti….Paringana Sabar!!

(cathetan Sekolah kala rumiyin…)

Iklan
Kategori:puisi, Uncategorized
 1. 26 Mei 2011 pukul 2:30 pm

  Pujangga uga kaparingan sifat saka Pangeran, yaiku ngerti sak durunge winarah …

  Inggih ngaten ta Pak Guru?

  • 28 Mei 2011 pukul 5:11 am

   Padatanipun wanci makaten Mas, anamung sak meniko sampun awisawis Pajangga ingkang kados mekaten. maturnuwun..

 1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: